Micro-tanúsítványok és tanulási útlevelek

A nyitott képzési tartalmak és virtuális mobilitás megjelenése a világban újra előtérbe helyezte a különféle non-formális és informális tanulási tapasztalatok és eredmények elismerésének és beszámításának problematikáját.

A felsőoktatási hallgatók, szakképzésben tanulók egyre inkább igénylik, hogy a formális képzések keretén belül megvalósuló fizikai mobilitás világára létrehozott ECTS kreditek rendszere, illetve az elismerési eszköztár, – mint például a diploma-kiegészítés (diploma supplement), – tovább fejlődjön. Az on-line szabad képzések világában (pl. MOOC), illetve a virtuális mobilitások terén olyan eszközrendszer kell, hogy szülessen, mely képes ezeket a tanulási tapasztalatokat és eredményeket hitelesen, digitálisan titkosított formában tanúsítani.

Tovább olvasom


Erkölcsi és értékorientált nevelés a gyakorlatban

Az AVAL (Added VALue Learning for Preschool Teachers & Pedagogical Coordinators) projekt (http://valueseducation.odl.org/hu) azzal a céllal indult 2017 őszén, hogy kisgyermeknevelőket, óvodapedagógusokat, általános iskolai etika tanárokat, valamint hitoktatókat segítsen abban a munkájukban, hogy a gyerekekben megalapozzák, kialakítsák és megerősítsék az erkölcsi értékek iránti elköteleződést, mindezt a korosztályuknak megfelelő módszerek és eszközök segítségével. A gyerekekkel együtt […]

Tovább olvasom


MegaTrends

Megatrends in e-learning provision Megatrendek az e-learningben A projekt rövidítése: MegaTrends A projekt célkitűzése: A projekt célja, hogy beazonosítsa a megatrendeket, azaz azokat a szabályszerűségeket, amelyek mentén el lehet érni a kritikus tömeget az e-learningben, hogy megtudjuk, hogyan válhatunk egy kis, törékeny e-learning szolgáltatóból egy nagyméretű, sikeres e-elarning intézménnyé. Ennek köszönhetően remélhetőleg nagyobb tudásunk lesz […]

Tovább olvasom


IPER TOOLS

Innovative Proposal for an Experience of Research, Training for over 50, Organization for Labour and Solidarity Innovatív ajánlás az 50 éven felüliek képzésének, munkaerőpiaci és társadalmi helyzetének felmérésére A projekt rövidítése: IPER TOOLS A projekt célkitűzése: A projekt célja, hogy elemezze azokat a tényezőket, melyek közrejátszanak abban, hogy az 50 év feletti munkavállalók nagy arányban […]

Tovább olvasom


MASSIVE

Modelling Advice and Support Services to Integrate Virtual Component in Higher Education A virtuális komponens felsőoktatásba való integrálását segítő tanácsadási és támogatási szolgáltatások modellezése A projekt rövidítése: MASSIVE A projekt célkitűzései: A MASSIVE projekt célja egy olyan szolgáltatási modell megtervezése, amely abban segíti a hagyományos európai egyetemeket, hogy sikeresen integráljanak virtuális komponenseket az oktatásba. A […]

Tovább olvasom


IOR

Innovatív Oktatástámogatási Rendszer —Kutatási tér pályázat A projekt rövidítése: IOR A projekt célkitűzése: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által meghirdetett Innovatív Oktatástámogató Rendszerek (IOR 2004) pályázaton a 11 konzorciumi partnerrel, köztük hét felsőoktatási szervvel induló InfoPark Rt. egy web alapú “Kutatási tér” kifejlesztésére nyert támogatást. A konzorcium “InfoPark ETR/SAP integrált egységes IOR rendszer Kutatási tér” […]

Tovább olvasom


LEONIE – NFI workshop

Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái A Műegyetemi Távoktatási és Felnőttképzési Központ —együttműködve a Pécsi Regionális Képző Központtal —2004. szeptember 30-án és október 1-jén rendezte meg Pécsett Az európai oktatás és képzés jövője és a magyar felnőttképzés perspektívái című szemináriumot és workshopot. A rendezvényt az EU Socrates program által támogatott LEONIE program (Learning […]

Tovább olvasom


E-módszerTAN

Az Apertus Közalapítvány módszertani fejlesztésre kiírt 2001. évi 3. pályázatán (T013 PR IV.) az Eduweb Távoktatási Rt. főpályázóságával benyújtott, Az Apertus Közalapítvány egységes e-tananyag-specifikációjának és értékelésének kidolgozása, implementálása és támogatása (röviden: E-módszerTAN) című pályázat nyert. A projekt megvalósításában az alábbi szervezetek vettek részt társpályázói minőségben: Eduweb Távoktatási Rt. Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Rt. […]

Tovább olvasom


TeSZT-VIP

Tanulási szokásokat támogató vállalati információs portál A projekt rövidítése: TeSZT-VIP A projekt célkitűzése: A projekt célja egy olyan portál megvalósítása, amely egyrészt könnyen megtanulható, felhasználóbarát módon működő ellenőrzött információcserét, másrészt oktatástechnológiai szakértői rendszerként a szükséges belső oktatások viszonylag olcsó és hatékony megvalósítását biztosítja. A rendszer olcsósága a médiafüggetlen megközelítésben ragadható meg, azaz a felhasználó szervezet […]

Tovább olvasom


L-CHANGE

European Observatory on IST-related change in learning systems A projekt rövidítése: L-Change A projekt célkitűzése: A projekt fő célja, hogy folyamatosan nyomon kövesse és elemezze mindazon informatikai változásokat és fejlesztéseket amelyek hatással vannak és végbemennek a (köz)oktatásban, a szak- és felnőttképzésekben és az életen át tartó tanulásban, továbbá, hogy létrehozzon egy folyamatosan frissített adatbázist az […]

Tovább olvasom