Tájékoztatás a fenőttképzésről

Tájékoztatás a felnőttképzésről

Az országgyűlés 2013. június 3-án elfogadta a felnőttképzésről szóló új törvényt. Az eddig egy törvénnyel szabályozott felnőttképzési tevékenység kettéválik:

  1. Bármilyen nem OKJ-s, nem általános, KER (Közös Európai Referenciakeret) szintre felkészítő nyelvi és nem támogatott képzés indítható engedély megszerzése nélkül. Amennyiben olyan képzést kíván indítani, amely ezeknek a feltételeknek megfelel, úgy az adott tanfolyamot minden előzetes bejelentés nélkül, egy szolgáltatási szerződés megkötésével indítani lehet. A nem engedélyhez kötötten indítható tanfolyamokról bővebben a vonatkozó tájékoztatóban olvashat.
    • Amennyiben csak egy résztvevő is támogatásból finanszírozza a részvételét, úgy az a tanfolyam támogatott képzésnek minősül és a 2. pontban foglaltak vonatkoznak rá.
    • Az OSAp statisztikai adatszolgáltatás a képzés végeztével ezen tanfolyamok esetében is kötelező!
  2. Az OKJ-s, a támogatásból megvalósuló, a általános (KER szintre felkészítő) és támogatott nyelvi, valamint támogatott szakmai és támogatott egyéb képzések az Fktv. hatálya alá tartoznak. Ezen felnőttképzési tevékenységek esetében továbbra is kötelező a szigorú adminisztráció. Az engedélyezett tanfolyamokhoz kapcsolódó eljárásokról bővebben a vonatkozó tájékoztatóban olvashat.

A BME intézményi és programengedélyezési eljárása folyamatban van. A BME (mint 2013. január 1. előtt intézményi akkreditációt szerzett felnőttképző intézmény) a képzéseit a 2013. augusztus 31-én érvényes jogszabályok szerint folytathatja  2014. augusztus 31-ig.

  • Tájékoztató a BME felnőttképzési statisztikai adatszolgáltatásáról *: Valamennyi képzést lebonyolító szervezeti egység minden tanfolyama után (engedélyhez és nem engedélyhez kötött tanfolyamok esetében egyaránt) köteles statisztikai adatokat szolgáltatni. E kötelezettséget a 1993. évi statisztikáról szóló XLVI. törvény alapján az éves Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról (OSAP) szóló kormányrendelet írja elő. Az adatszolgáltatás 2007 óta elektronikusan, on-line történik. Az adatszolgáltatás megtörténtét hatósági ellenőrzéskor ellenőrzik!
  • Tájékoztató a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó, OKJ-s, a általános nyelvi (KER szintre felkészítő) és támogatott egyéb nyelvi képzés, a támogatott szakmai és támogatott egyéb felnőttképzési tanfolyamokra vonatkozó, kötelező dokumentumokról *
  • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2013. szeptember 1-jétől módosult: csak az a felnőttképzés lehet adómentes, amelyet a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyeztek és szerveztek. Az a felnőttképzési oktatás is adómentes, amely 2013. augusztus 31-én szerepelt az akkreditált felnőttképzési programok nyilvántartásában, feltéve, hogy az adott oktatás törvény szerinti teljesítési időpontja 2014. szeptember 1-je, illetve 2015. április 1-je előtti időpont, és abban az időpontban a program akkreditációja még érvényes.

Amennyiben a tájékoztatókban leírtakkal, a 2014. augusztus 31-ig tartó átmeneti időszakkal, valamint a BME és programjainak engedélyezési eljárásával kapcsolatban kérdése van, kérjük forduljon az Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ munkatársaihoz (felnottkepzes at edu-inno dot bme dot hu vagy a 3759-es melléken)