MASSIVE

Modelling Advice and Support Services to Integrate Virtual Component in Higher Education

A virtuális komponens felsőoktatásba való integrálását segítő tanácsadási és támogatási szolgáltatások modellezése

A projekt rövidítése: MASSIVE

A projekt célkitűzései:

A MASSIVE projekt célja egy olyan szolgáltatási modell megtervezése, amely abban segíti a hagyományos európai egyetemeket, hogy sikeresen integráljanak virtuális komponenseket az oktatásba.

A projekt elsősorban az alábbiakban meghatározott célkitűzéseket tartja fontosnak:

 • a virtualizáció fogalmi modelljének megfogalmazása;
 • a jól bevált gyakorlatok meghatározása és rendszerezése az egyetemi közösség támogatási rendszerének a szerkezetében, tekintettel az egyetem virtuális komponenseire;
 • az átjárhatóság elemeinek meghatározása és összehasonlítása;
 • a támogatói szolgáltatások kialakításához szükséges szemlélet érvényesítése;
 • a modell és a jól bevált gyakorlatok minél szélesebb körben való terjesztésének biztosítása.

Amióta a lisszaboni stratégia az e-learninget a felsőoktatás egyik kulcsfontosságú elemeként jelölte meg, azóta az egyetemek számos lépést tettek annak érdekében, hogy ezt az elképzelést megvalósítsák. Ezek a lépések nemcsak a virtuális környezet megvalósítására irányuló elszigetelt egyetemi kezdeményezésekből álltak, hanem olyan projektekben való részvételből is, melyeket a virtualizációt célzó hálózatok és társulások kezdeményeztek és támogattak. Azonban amikor “hagyományos” egyetemek e-learning stratégiákat adoptálnak, nemcsak pedagógiai illetve technológiai szempontokat kell integrálniuk meglévő stratégiáikba, hanem a magát ezt az integrációt támogató szolgáltatásokat is nyújtaniuk kell. A MASSIVE projekt egy hálózatközpontú szemlélettel közelíti meg ezt a kérdést. Sikerét nemcsak a projekt résztvevői között meglévő szilárd kapcsolat, hanem a résztvevő intézményeknek az Európai Unió felsőoktatási hálózatában betöltött szerepük és számos, az Európai Unió által támogatott, a hagyományos egyetemeken az e-learning szemlélet bevezetését célzó projektekben való részvételük is biztosítja.

A MASSIVE projekt kiindulásként korábbi projektekből származó eredményeket használ fel, azonban ezt nem csak elemzés céljából teszi, hanem azért is, hogy a korábbi jól bevált gyakorlatokat a köztudatban tartsa és a projekt konzorciuma által javasolt hat vizsgálandó területet (az egyetemi könyvtárak fejlesztése, az intellektuális tulajdonjogokat érintő ügyek kezelése, az oktatók támogatása, a hallgatók támogatása, egyetemi stratégiák kidolgozása az IKT integrálására az oktatás és a tanulás gyakorlatába, a tanulási tartalmak virtualizációja) magában foglaló támogató szolgáltatások végső modelljébe beleépítse. Ily módon a MASSIVE projekt célja, hogy elősegítse a különböző speciális szolgáltatási területeken dolgozó egyetemi alkalmazottak kölcsönös támogatási modelljének kidolgozását egy szakértői bírálati és értékelő (peer review evaluation) módszer segítségével.

A projekt várható eredményei:

 • a hat vizsgált területet magában foglaló összefoglaló tanulmány;
 • összehasonlító tanulmány azokról a stratégiákról és szolgáltatásokról, melyekkel a hagyományos egyetemek virtualizációját támogatják;
 • tanulmány azokról az eltérő megközelítési módokról, amelyeken a különböző virtualizációt támogató szolgáltatásokat kifejlesztik;
 • támogató szolgáltatási modell a hagyományos egyetemek virtualizációjához;
 • a projekt platformjának és eredményeinek ismertetése és elérhetővé tétele minden érintett számára.

A projekt célcsoportjai:

 • a felsőoktatásban dolgozó tanárok, oktatók;
 • a felsőoktatásban tanuló diákok;
 • felsőoktatási intézményekben adminisztratív munkát végzők;
 • politikai döntéshozók és adminisztratív munkát végzők országos szinten;
 • politikai döntéshozók és adminisztratív munkát végzők regionális szinten;
 • politikai döntéshozók és adminisztratív munkát végzők helyi szinten;
 • oktatási szervek;
 • kormányzat és közigazgatás;
 • az e-learning ipar szereplői;
 • multimédia tananyagfejlesztők;
 • kutatói közösségek.

A projekt koordinátora:

University of Granada

Elérhetősége:
Centro de Enseńanzas Virtuales (CEVUG).
Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías.
Universidad de Granada. Hospital Real.
c/ Cuesta del Hospicio, s/n. Granada 18071.
SPAIN C/O

Kapcsolattartó:
Oscar Cordon
+34-958 24 4062
ocordon@decsai.ugr.es

A projekt weboldala:

http://cevug.ugr.es/massive/

A projektben résztvevő intézmények és szervezetek:

 1. FIM New Learning (DE)
 2. Tavistock Institute (Egyesült Királyság)
 3. Europace (BE)
 4. Scienter Espana (Spanyolország)
 5. Scienter (Olaszország)
 6. University of Barcelona (Spanyolország)
 7. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Magyarország)
 8. MALTS & School of Education, University of Edinburgh (Egyesült Királyság)
 9. Digital Society of Authors and Publishers —Group SGAE (Spanyolország)
 10. University of Bergen (Norvégia)

A projekt kezdési időpontja:

2005. január 01.

A projekt időtartama:

24 hónap

Az Európai Unió eLearning programjának keretében megvalósuló projekt.