E-módszerTAN

Az Apertus Közalapítvány módszertani fejlesztésre kiírt 2001. évi 3. pályázatán (T013 PR IV.) az Eduweb Távoktatási Rt. főpályázóságával benyújtott, Az Apertus Közalapítvány egységes e-tananyag-specifikációjának és értékelésének kidolgozása, implementálása és támogatása (röviden: E-módszerTAN) című pályázat nyert.

A projekt megvalósításában az alábbi szervezetek vettek részt társpályázói minőségben:

Az Eduweb Távoktatási Rt. alvállalkozójaként az OGYS Consulting Kft. működött közre a projekt kivitelezésében.

A projekt honlapja a http://www.e-modszertan.hu/index.html címen volt elérhető.

A Műegyetemi Távoktatási Központ feladatai az E-módszerTAN projektben

A BME-TK feladata a projektben egy olyan értékelési modell (EKM) kidolgozása volt, mely alapján lehetséges az elektronikus nyitott képzési (távoktatási) programoknak, a képzések során alkalmazott tanulócsomagoknak és maguknak a képzéseknek a vizsgálata és objektív értékelése.

Az értékelési modell a következő elvárásoknak felel meg:

  • objektivitás,
  • érvényesség,
  • megbízhatóság,
  • teljesség és rugalmasság,
  • nyilvánosság,
  • kvantitatív értékelhetőség,
  • takarékosság.

A modell három részből áll: értékelési koncepció, értékelési rendszer, értékelési eljárás.

Az értékelési koncepció leírja a modell előzményeit, általános kereteit, funkcióját, összetevőit és fogalmi rendszerét.

Az értékelési rendszer egy százharminchat elemből álló “kritériumbank”, valamint a kritériumok vizsgálati és értékelési technológiájának és a kritériumoknak való megfelelés mérésének leírása. Az értékelési rendszer az adekvát kritériumok összeválogatásával, a súlyozás megfelelő beállításával és az elengedhetetlen kritériumok kijelölésével rugalmasan képes követni az eltérő képzési formák sajátosságait, valamint az értékelést megrendelő (a projekt esetében az Apertus Közalapítvány) által igényelt prioritásokat.

Az értékelési eljárásrend szabályozza mind az audit jellegű, alkalmi értékelések, mind pedig a folyamatos, monitoring jellegű értékelési eljárás folyamatát. Az értékelést a kritériumok túlnyomó többsége esetében a feladatra felkészített értékelők végzik, kisebb részben szakterületi, informatikai és távoktatás-módszertani szakértők. E bázis megteremtésének előkészítése érdekében elkészült az értékelők és szakértők képzési anyaga, valamint a tanácsadási rendszer mintája.

A projekt keretében mind az értékelési modell koncepcióját, mind pedig a rendszert széles szakmai kör ismerhette meg, lehetőséget kapva ezzel szakmai álláspontjának kifejtésére, és hozzájárulva egyúttal a minél teljesebb, és megfelelőbb modell kidolgozásához.

A modell alkalmasságát és alkalmazhatóságát a nemzetközi tapasztalatok hasznosítása, valamint a próbaértékelések tanulságai biztosítják. Az elektronikus távoktatásra és az értékelésére vonatkozó, hazai és nemzetközi tanulmányokat tartalmazó gyűjtemény — tudásbázis — zárt felhasználói körben használható a projekt honlapján.