Az Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központról

A Központ feladata összetett:

 1. az egyetemi vagy kari kezdeményezésű nyitott és távoktatási, valamint nem konvencionális módszereket alkalmazó képzés megvalósítását célzó projektek, ill. tevékenységek kezdeményezése, segítése, koordinálása e körbe tartozó oktatási projektek kezdeményezése és előkészítése,
  • információs tevékenység a nyitott és távoktatás elfogadottságának növelése, az egyetem e területein végzett tevékenységének megismertetése céljából,
  • kapcsolat kiépítése és tartása a nyitott és távoktatás felhasználóival, különösen a gazdaság képviselőivel,
  • e terület nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a nemzetközi együttműködésből, programokból származó feladatok elvégzése, kötelezettségek teljesítése,
  • a nyitott és távoktatás személyi, szakmai és tárgyi feltételei megteremtésének segítése,
 2. az egyetem felnőttképzési tevékenységének segítése, koordinálása
  • az egyetemi felnőttképzési tevékenység információs, adminisztratív-igazgatási és módszertani támogatása, a karok ez irányú tevékenységének segítése,
  • az e körbe tartozó kutatási-fejlesztési, együttműködési projektek kezdeményezése, megvalósítása,
  • információs és promóciós tevékenység a felnőttképzés elfogadottságának növelése, az egyetem e területen végzett tevékenységének megismertetése céljából.

A Központ otthont ad a legátfogóbb európai távoktatási szervezet, az EDEN (European Distance and E-learning Network) titkárságának, amely az angol Open University-ből 1997-ben költözött egyetemünkre.