Hasznos és inspiráló továbbképzés a digitális tanulmányi tanúsítványok és nyílt kitűzők témájában

A Mérnöktovábbképző Intézet egy nemzetközi partnerség élén állva azon dolgozik, hogy egy általánosan elfogadott magyar terminológiát teremtsen a tanúsítványok, mikro-tanúsítványok, digitális kitűzők, Uniós és nemzeti szabályozások világában és nem utolsó sorban lehetőséget teremtsen a digitális kitűzőket és tanúsítványokat kibocsátó munkatársak és az azokat megszerzők és munkáltatóik számára, hogy egy rövid tanfolyam keretében elsajátítsák az alapvető tudnivalókat az online oktatás e következő szakaszáról. Ennek részeként egy háromnapos szakmai továbbképzésre került sor július 6-8. között oktatóknak, tanároknak, tanulmányi osztályokon dolgozóknak, kari és tanszéki tanulásmenedzsment feladatokat ellátóknak és kari és tanszéki vezetőknek. A több mint húsz, Litvániából, Lettországból, Görögországból, Máltáról és Magyarországról érkezett résztvevő kulcsfontosságú készségeket sajátított el arról, hogyan állíthat ki és kezelhet kitűzőket, valamint megismerkedtek a digitálisan aláírt tanúsítványok és a mikrotanúsítványok világával és a bennük rejlő lehetőségekkel.

Az oktatás szabadabbá, rugalmasabbá és elérhetőbbé tétele nyílt oktatási tartalmakkal és nyílt oktatási gyakorlatokkal, valamint az on-line képzések gyors növekedése és elterjedése nyílt forráskódú képzési keretrendszereken (virtuális tanulási környezeteken) keresztül meghatározó folyamata a felsőoktatásban és szakképzésben bekövetkezett digitális átállásnak. Az elmúlt időszak tapasztalatainak fényében a következő időszakban nyilvánvalóan a digitális „certifikátumok”, azaz a tanúsítványok gyors fejlesztésére lenne szükség a transzparens és rugalmas, de biztonságos és hamisíthatatlan tanúsítási és hitelesítési technikák, szabványok és rendszerek fejlesztésével.

Az Európai Unió által finanszírozott Digitálisan aláírt tanúsítványok és nyílt kitűzők a szakképzésben és felsőoktatásban – DISCO VET projekt (KA2 Stratégiai Partnerség – 2020-1-HU01-KA202-078793) a Mozilla által bevezetett Open Badge 2.0 nyílt szabványának lehetőségeire építve egy szakképzési és továbbképzési adatstruktúrákat dolgozott ki, természetesen tartalom-tipológia (felsőoktatási és szakképzési szint, szakképzési szektor, cél, hossz stb.), valamint az EU szakképzési szabványait (EQF) figyelembe véve. Az így kialakított fejlesztés eredményeként a digitális kitűzőt kísérő új meta-adatok jöttek létre. Ez az új rendszer lehetővé tette a digitális kitűzők jobb feltérképezését és kezelhetőségét a szakképzési és felsőoktatási intézmények, felnőttképzési szolgáltatók, vállalatok és más érdekelt felek (kutatók) számára.

Ennek alapján egy nyílt forráskódú megjelenítő „displayer” platform prototípus (repozitórium, ún. megjelenítő portál) került elkészítésre, amelyhez 30 órás on-line képzés társul a legutolsó fejlesztésekre kiterjedően a digitális kitűzőkről és digitálisan aláírt tanúsítványokról, amelyek a tanulmányi osztályokban dolgozókat és adminisztrációban részt vevők, oktatókat vagy hallgatókat segítő munkakörben dolgozókat célozza meg. Az angol, litván, görög, spanyol, lett és magyar nyelven elérhető tanfolyam olyan ismereteket és eszközöket tartalmaz, amelyek segítségével megismerheti ezt a területet, az elméleti kontextusát, valamint könnyen követhető, lépésről lépésre vezető útmutatókat a digitális tanúsítványok és nyílt kitűzők kiadásáról, és kezeléséről.

Ha szeretne többet megtudni a tanfolyamhoz való hozzáférésről és a hamarosan széles körben elérhetővé váló megjelenítő portálról, látogasson el a projekt weboldalára: https://www.discovet.eu/