Elektronikus PhD Iskola

Az Elektronikus PhD Iskola a Műegyetemi Távoktatási Központ és az MTA Filozófiai Intézet közös kezdeményezésében elindítani tervezett olyan Internetes szolgáltatás, amelyet a hazánkban működő PhD kurzusok számára ajánlunk. Ezen Internetes szolgáltatás keretében egyrészt információkat lehetne közzétenni az egyetemek PhD kurzusairól, másrészt lehetőség lenne a különböző PhD kurzusok tantárgyait feltenni az Interneten kialakított oktatási felületre.

Kezdeményezésünk céljai:

Szolgáltatásunk célja hogy a mintegy 350 magyarországi doktori program számára közös elektronikus felületet teremtsen. Ezen iskolák országos hálózatának kialakításával a rendelkezésre álló szellemi kapacitások erősítése, az esélyegyenlőség növelése a cél.

Szolgáltatásunk a meglévő PhD programokhoz kapcsolódik, az azokhoz tartozó szakterületekhez illeszkedő tantárgyak Interneten történő oktatását segíti elő. Ez egyrészt lehetőséget ad viszonylag szűk tématerületen is tantárgyak meghirdetésére, a tantárgyválaszték növelésére, külföldön lévő oktatók szellemi potenciáljának bevonására és a minőségi követelmények homogenizálására.

Szolgáltatásunk módszertanáról:

A nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével alakítjuk ki, és folyamatosan fejlesztjük a képzés módszertanát. Az így kialakított oktatási felület többféle funkciót láthat el: tananyagot, szakirodalmat, a tanárral és tanulótársakkal való kommunikáció valamint a tudásellenőrzés lehetőségét tartalmazhatja.

A tervezett szolgáltatásunkhoz mintaképpen megtekintheti a külföldi példát az alábbi címen:

Várható eredmények:

A kezdeményezés eredményeiben az egész magyar felsőoktatás részesülne, különös tekintettel a PhD programok és az ebben résztvevő hallgatók és oktatók. Már rövid távon is hasznosodna a program a graduális képzésben is, hiszen a tehetséges és érdeklődő hallgatók felvehetik a doktori tantárgyakat. Ezáltal a program a tehetséggondozás fontos feladatához is hozzájárul.