EVIS

Vak és látássérült fiatalok egyetemi informatikai oktatása
(Informatic Education of Visually Impaired Students)

Az Európai Unió Leonardo da Vinci programjában nyertes projekt

Az Európa Parlament 1997. szeptember 4-én hivatalosan jóváhagyta Magyarország teljes jogú részvételét az Európai Unió Leonardo da Vinci szakképzésért felelős akcióprogramjában. Magyarország először szerepel egyenrangú partnerként Európai uniós programban.

A projekt vezetője: dr. Arató Péter professzor, tanszékvezető BME Irányítástechnika és Informatikai Tanszék.

A BME a projektet valósítja meg.

A projekt pedagógiai szakértői: dr. Zsoldos Márta főiskolai docens, főigazgató-helyettes, Gadó Márta tanársegéd, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola

Programasszisztens: Pongrácz Kornélia

A BME a projektet a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola szakértőivel közösen és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége segítségével nemzetközi konzorcium keretében valósítja meg, amelynek tagjai:

  • Németország: Karlsruhei Egyetem koordinátor: dr. Joachim Klaus
  • Drezdai Műszaki Egyetem koordinátor: dr. Wolfang Wünschmannk
  • Ausztria: Linzi Egyetem koordinátor: Mag. Klaus Miesenberger
  • Görögország: Athéni Egyetem koordinátor dr. Stephanos Tzepoglon

A konzorcium Magyarország számára nemzetközi tapasztatokon alapuló, de a helyi igényeknek megfelelő modell kidolgozását tűzte ki célul.

A projekt fő célkitűzései:

  • megteremteni a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a vak és látássérült fiatalok oktatáshoz szükséges feltételeket: szakmai módszertan bevezetése, infrastruktúra kialakítása a nemzetközi konzorcium tapasztalatainak átvételével és felhasználásával;
  • lehetővé tenni, hogy a BME Villamossági és Informatikai Karának műszaki informatika szakán tehetséges, informatikai pályára orientált, magas szintű tudás megszerzésében motivált látássérült fiatalok egyetemi diplomát szerezzenek;
  • létrehozni egy olyan országos tájékoztató központot, amely információt ad, és továbbképzési lehetőséget nyújt vak és gyengénlátó fiatalok számára.

A Leonardo da Vinci program 3 éves időtartama alatt a vak és gyengénlátó fiatalok egyetemi integrálásának pedagógiai-pszichológiai és oktatásmetodológiai feltételei teremtődnek meg. A kísérleti program 4-5 hallgató felvételi előkészítését és beiskolázását, valamint oktatásának elkezdését biztosítja. A projekt megvalósításával a BME oktatásmódszertani modellt ajánl, amely lehetővé teszi vak és gyengénlátó fiatalok felsőfokú képzését az egyetem nappali tagozatán és ezen keresztül integrálásukat a társadalomba. A vak és gyengénlátók képzése és munkába állása értékes szellemi erőforrásokat szabadít fel és hasznosít mind az egyén, mind a társadalom javára. A projekt eredményei kiterjeszthetők az egyetemi képzésre általában is: lehetővé teszik az informatikai oktatás módszertanának továbbfejlesztését, valamint a hallgatók egyetemi beilleszkedését segítő tevékenység fejlődését.

A programtervezet a BME és a Karlsruhei Egyetem közötti több évtizedes közvetlen együttműködés talaján jött létre. A Karlsruhei Egyetemen évek óta folyik mérnökképzés vak és gyengénlátó fiatalok számára, így speciális informatikai képzési anyagok német nyelven rendelkezésre állnak. A karlsruhei know-how adaptálása adja gyakorlati és módszertani alapját a Magyarországon elindítandó képzésnek, a program célkitűzése ezért a vak és gyengénlátó fiataloknak a BME-n folyó szervezett németnyelvű mérnökképzésbe integrálása.

Mivel a Leonardo da Vinci program keretében eszközvásárlásra nem nyílt lehetőség, a BME a programhoz adott jelentős önrészen kívül a speciális eszközök vásárlására erőforrásokat kíván mobilizálni, és ennek érdekében támogatókat keres.

További információ:

A vak és látássérült fiatalok egyetemi informatikai oktatásával kapcsolatban keressék

Tolonics Istvánt vagy Perényi Andreát a BME DiákközpontTámPont Tanulmányi Tanácsadó irodájában. Tel.: 463-3838