Felnőttképzési Szakmai Tanácsadó Testület (FSzTT) szerepe és tagjai

Felnőttképzési Szakmai Tanácsadó Testület (FSzTT)

A Felnőttképzési Szakmai Tanácsadó Testület (FSzTT) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem felnőttképzési tevékenységével kapcsolatos feladatainak ellátását segítő, javaslattevő, döntés-előkészítő és véleményező testülete.

Az FSzTT a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (Fktv.) előírásai szerint, a BME Rektori Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának II. fejezet (4) bekezdése, valamint Ügyrendje szerint végzi a feladatait. Az FSzTT feladatainak ellátáshoz a működési feltételeket a BME Oktatási Igazgatósága a Műegyetemi Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ által biztosítja.

Az FSzTT feladatai

 • véleményével, javaslataival hozzájárul a BME felnőttképzési szakmai munkájának, a képzés színvonalának folyamatos biztosításához, minőségének fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez,
 • megjeleníti a képzés felhasználóinak igényeit, elősegíti a számukra megfelelő minőség biztosítását,
 • segíti a BME felnőttképzési tevékenysége szakmai nyilvánosságának bővülését, a közönségkapcsolatok kialakítását,
 • véleményezi a BME éves felnőttképzési tervét,
 • állást foglal az éves felnőttképzési terv teljesülésének beszámolójáról, valamint az Fktv. 9. § (5) bekezdésben meghatározott kétéves felnőttképzési beszámolóról,
 • közreműködik a BME felnőttképzési minőségbiztosítási rendszerének kialakításában,
 • meghatározza saját ügyrendjét.

Az FSzTT tagjai

Elnök:

Dr. Jobbágy Ákos igazgató, BME Oktatási Igazgatóság

Tagok:

 • Bártfai István humánpolitikai igazgató, Transelektro Management Vagyonkezelő Kft.
 • Dr. Benedek András, igazgató, BME Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet
 • Dudás János személyügyi vezető, Középületépítő Rt.
 • Kiss Erika humánerőforrás-fejlesztési igazgató, Magyar Posta Rt. Vezérigazgatósága
 • Dr. Köpeczi Bócz Tamás fejlesztési- és nemzetközi helyettes államtitkár, Oktatási és Kulturális Minisztérium
 • Rakusz Lajos elnök, Ipari Parkok Egyesülete
 • Dr. Sárvári Judit, igazgató, Idegennyelvi Központ
 • Zachár László főigazgató-helyettes, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet