Nem engedélyköteles – az Fktv. hatálya alá nem tartozó – képzéssel kapcsolatos tájékoztatás

A fenti képzési tevékenység megkezdéséhez nincs szükség nyilvántartásba vételi vagy egyéb bejelentési kötelezettség teljesítéséhez.

Az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzési tevékenységek esetében a Fogyasztóvédelmi törvény előírásai az iránymutatóak. Ennek megfelelően a szolgáltatási szerződés megkötése indokolt, de továbbra is javasoljuk az egyetem jogi csoportja által jóváhagyott felnőttképzési szerződés megkötését.

Minden képzést követően, annak befejezése után OSAP statisztikai adatszolgáltatást kell benyújtani, tehát az OSAP-adatszolgáltatás nem csak az engedélyezett képzések, hanem minden képzés esetében kötelező! Az adatszolgáltatás határideje nem módosult (288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 6. melléklet), így a vizsgát (képzés befejezését) követő 10. nap, a hatósági jellegű és a 25 óránál kevesebb képzési idejű felnőttképzések esetében az évet követő 10. nap.

2014. február 25.