A felnőttképzésről

A műszaki-mérnöki tudományok szinten tartása, elmélyítése, az ipar új igényeinek kielégítése széles választékú mérnöktovábbképző tanfolyami rendszert és szakirányú továbbképzést hívott életre, lehetőséget adva a felnőttképzés keretében az élethosszig tanulás (life long learning) elvének érvényesülésére. Az egyetem nyolc karán, ezek tanszékein és négy átfogó szervezeti egységében több mint háromszázötven, a felnőttképzési tevékenység körébe tartozó képzés folyik. A felnőttképzéssel kapcsolatos egyetemi szintű igazgatási feladatokat, adminisztrációs és módszertani támogatást az Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ látja el. Honlapunk jelen rovatában tájékozódhatnak a BME-n folyó felnőttképzésről.

Mi tekinthető felnőttképzési tevékenységnek az új Fktv. alapján?

A felnőttképzési intézmények felnőttképzésben résztvevők számára nyújtott iskolarendszeren kívüli képzésre irányuló tevékenysége:

  1. a szakképzési törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (OKJ) megszerzésére irányuló szakmai képzés,
  2. az a) pont hatálya alá tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés
  3. általános nyelvi képzés (KER szintre felkészítő) és támogatott egyéb nyelvi képzés,
  4. az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés.

Minden más, a fentiekbe nem tartozó tanfolyami tevékenység képzési tevékenységnek minősül és nem vonatkozik rá a felnőttképzési törvény, ugyanakkor továbbra is be kell tartani bizonyos adminisztrációs szabályokat az indításuk esetén.

Felnőttképzési tevékenységet csak engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmény folytathat.

Átmeneti rendelkezés:

  • A 2001. évi CI. törvény alapján intézményakkreditációval, vagy programakkreditációval rendelkező intézmények akkreditációja 2014. augusztus 31-ig megfelel az e törvény alapján kiadott engedélynek.
  • A 2013 . augusztus 31. napján a felnőttképzési nyilvántartásban szereplő képzéseik alapján. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján lekérdezhető felnőttképzési nyilvántartás megszűnt. A BME felnőttképzési nyilvántartásban szereplő képzései kapcsán, kérjük, forduljanak az Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ munkatársaihoz.
  • Amennyiben új tanfolyamot kíván engedélyeztetni, kérjük, forduljanak az Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ munkatársaihoz.

A Felnőttképzés a BME-n rovatban az egyetemhez, mint akkreditált felnőttképzési intézményhez kapcsolódó információkat találja (tanúsítványok, szakmai tanácsadó testület, kari felnőttképzési koordinátorok, éves intézményi felnőttképzési tervek). A Tájékoztatás a felnőttképzésről rovatban az aktuális, gyakorlati információkat gyűjtöttük össze, itt tájékozódhat a jogszabályokról, a tanfolyam indítási eljárásról, a szakképzési hozzájárulás felhasználásának lehetőségeiről, valamint a felnőttképzési tanfolyamok dokumentációjáról. A Letölthető mintadokumentumok az ezekben a tájékoztatókban és eljárásleírásokban előírt dokumentációhoz biztosítanak mintát.

Figyelem: (*) Az ily módon jelölt dokumentumok csak a BME belső hálózatáról érhetőek el.

 

Kapcsolatfelvétel: felnottkepzes at edu-inno dot bme dot hu