Képzéseink

Általános tudnivalók távoktatási kurzusainkról

Kinek ajánljuk távoktatási képzéseinket?

A vállalkozások, szervezetek, a közigazgatás intézményeinek vezetői és munkatársai elvben egyetértenek azzal, hogy a munkaerő képzése igen fontos, de amikor sor kerülne a képzésre, sokszor nehézségek merülnek fel a megfelelő tanfolyamok megtalálása, a rendelkezésre álló kurzusok minősége, a tanulás és a munkavégzés összeegyezetése és a költségek tekintetében. Az Oktatásinnovációs és Felnőttképzési Központ kiváló minőségű tananyagok és nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével kialakított és bevált távoktatási rendszerek alkalmazásával járul hozzá a tanuló és a képzést finanszírozó igényeinek egyaránt megfelelő, korszerű és a gyakorlatban használható ismeretek és készségek hatékony, idő- és költségtakarékos elsajátításához.

A távoktatási kurzusok olyan szakemberek számára készültek, akik készek a tutor (konzulens) és a távoktatási központ segítségével önállóan tanulni. Ez azt jelenti, hogy a munkavállalóknak nem kell megszakítaniuk munkahelyi feladataik végzését, hogy előadásokon vagy szemináriumokon vegyenek részt. Miközben tanulmányaikat integrálják szakmai tevékenységükbe, valamint a családi és társadalmi életükbe, a résztvevők önfegyelemre és motivációra tesznek szert. Az a tapasztalat, hogy ezeket az előnyös tulajdonságokat a távoktatásban résztvevők mindennapi munkájukban is kamatoztatják.

A távoktatási tananyagok — amellett, hogy jó minőségűek — általában igen gyakorlatiasak, ezért közvetlen kedvező hatásuk van a résztvevők munkahelyi teljesítményére. A tanulás, a tananyag feldolgozásának igen fontos részét képezi a kérdések megválaszolása, feladatok megoldása. Utóbbiak általában szorosan kapcsolódnak a tanuló munkahelyi feladataihoz. Ezért a távoktatás és a munkavégzés kedvező kölcsönhatása általános tapasztalat szerint igen kedvező munkahelyi teljesítményeket eredményez.

Ha egy vállalat vagy intézmény az általunk ajánlott távoktatási tanfolyamokat beépíti belső oktatási programjába, vagy hagyományos keretek között folyó képzését átalakítja, biztos lehet abban, hogy a munkatársai, bárhol is legyenek az országban, ugyanazt a képzést kapják, ugyanabban az időben és ugyanazon az egyenletesen magas színvonalon. így rövid idő alatt azonos szintre hozhatja a munkavállalók egy csoportjának tudását, növelve egyben motivációjukat is.

Hogyan folyik a távoktatás?

A Központ saját fejlesztésű és más szervezetekkel együttműködésben kifejlesztett, ill. oktatott távoktatási elektronikus tananyagokat alkalmaz, amelyek teljesek abban a tekintetben, hogy a képzési cél megvalósításához szükséges összes ismeret elsajátítását és készség kifejlődését lehetővé teszik. A képzési cél (és így a képzési csomag) tartalmának és a kurzus lebonyolítása tekintetében a Központ speciális vállalati vagy egyéni igényeket és követelményeket is figyelembe vesz. A tanulást tutor (konzulens) segíti mind tanulásmódszertani, mind szakmai, mind pedig technikai, szervezési kérdésekben. Vállalati továbbképzéseknél igény esetén az adott vállalatnak a Központ által e faladatra felkészített szakemberei lehetnek a tutorok. Az egyéni vagy csoportos személyes konzultációk mellett a tanulók és a tutorok, ill. tanulók között elekronikus levelezés, csevegés, fórum, blog teremt kapcsolatot az interneten. A tutor és tanuló közötti kapcsolat nagy része ugyan kommunikációs eszközök felhasználásával történik, de e kapcsolat személyre szóló jellege pótolja a személyes találkozások korlátozottságát.

A Központ távoktatási kurzusa iránt érdeklődők telefonon, elektronikus levélben vagy előzetesen megállapodott időpontban személyesen kaphatnak információt. Szervezetek vagy egyének speciális képzési igényei esetén mindenképpen javasoljuk a személyes találkozót a Központ munkatársával. A kurzust felvevő tanuló a beiratkozás után megkapja belépőkódját az elektronikus oktatócsomagjához a moodle tanulási keretrendszerben, ami a tananyagon kívül a feladatokat, a kurzus “menetrendjét”, javasolt ütemezését, tutorának bemutatkozó levelét, az önálló tanulásra vonatkozó tanácsokat és más információkat tartalmaz.

A tanuló az ismereteket és készségeket önálló, a tutor által segített és ösztönzött tanulással, a tananyagba beépített ellenőrző kérdések megválaszolásával és feladatok megoldásával a tutorral és társaival a moodle portálon keresztül kommunikálva sajátítja el. A tanulók rendszeresen készítenek átfogó feladatokat, amelyeket a tutor személyre szólóan értékel. A kurzus közben annak jellemzőitől függően konzultációkat, tréningeket vagy gyakorlati órákat szervez a Központ, amelyeken ismét a tantárgytól függően kötelező vagy fakultatív a részvétel.

A kurzust általában (elektronikus) vizsga zárja, amelynek eredményébe kurzustól függően beszámíthat az elvégzett feladatok értékelése is. A kurzust eredményesen befejezők a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanúsítványát kapják meg.

Távoktatási képzési csomagjaink tartalma általában a következő:

  • képzési szerződés
  • egyéni tanulásra alkalmas letölthető pdf tananyag,
  • egyéni tanulásra alkalmas interaktív elektronikus tananyag
  • a képzés ideje alatt tutori segítség, útmutatás, telefonon, e-mailben vagy a moodle kommunikációs felületein történő konzultáció,
  • a tutor által ellenőrzött beküldendő feladatok, gyakorlatok, javítás, értékelés,
  • vizsga,
  • tanúsítvány.

A képzés további összetevőit (csoportos konzultáció, tréning, egyéb tananyaghordozók, szoftverek stb.) az egyes képzések leírása tartalmazza.