Távoktatási tananyagok fejlesztésének elmélete és gyakorlata

Képzési tájékoztató

A képzést ajánljuk

azoknak az általános és középiskolai tanároknak, oktatásiprogram-fejlesztőknek, szakképzésben és felnőttoktatásban részt vevő tanároknak, szakoktatóknak akik motiváltak az önálló tanulásban és

 • jelenleg is foglalkoznak távoktatási, egyéni tanulási tananyagtervezéssel, tananyagfejlesztéssel;
 • a távoktatási képzések iránti robbanásszerűen növekvő igények kielégítésében távoktatási rendszer- és kurzustervezőként vagy tananyagíróként —akár kiegészítő foglalkozásban —a közeljövőben részt kívánnak venni;
 • a hagyományos oktatás keretei között szeretnének alkalmazni korszerű oktatásinformatikai rendszereket.

A képzés célja,

hogy megismertesse a képzésben résztvevőket

 • a távoktatás, nyitott képzés alapfogalmaival,
 • a nyitott képzések fejlesztésének módszertanával,

valamint:

 • támogatott feltételek mellett lehetőséget adni egy választott távoktatási, nyitott képzési tananyag fejlesztésének megkezdésére.

A kurzus sikeres elvégzése után a résztvevő rendelkezni fog mindazokkal a készségekkel és képességekkel, melyek a távoktatásban a tananyagfejlesztéshez szükségesek. Kialakítja saját véleményét a különböző távoktatási tananyagok alkalmazhatóságáról, képes lesz arra, hogy megfelelő tervet dolgozzon ki a fejlesztésre, és hogy kiválassza a céljainak leginkább megfelelő munkamódszert. Ennek érdekében saját maga is kifejleszt egy mintafejezetet, hogy a gyakorlatban is kipróbálja a fejlesztési munkát.

A képzés tartalma

A távoktatás kialakulása, jelene és jövője; a távoktatás rendszermodellje; résztvevők a tanítási-tanulási folyamatban; távoktató képzések tervezésének állomásai; távoktató képzések kivitelezésének állomásai; távoktatási képzések finanszírozása, értékelése.

A képzés formája

Távoktatási tanfolyam fejlesztési munkával.

A képzés időtartama 120 óra, a hét öt napján másfél órányi önálló munkát feltételezve hozzávetőleg 16 hét. Kéthetenként kell beküldeni írásbeli feladatot, amelyet a tutor értékel. A tutorral folyamatos kapcsolatot lehet tartani telefonon, valamint hagyományos és elektronikus levelezéssel is.

A képzési csomag tartalma

 • képzési szerződés,
 • egyéni tanulásra alkalmas nyomtatott tananyag,
 • tanulási, tanulói útmutató,
 • a képzés ideje alatt tutori segítség, útmutatás, telefonon, e-mailben vagy hagyományos levélben történő konzultáció,
 • azok számára, akik az Internetet használják, a távoktatás egyéb komponenseit is (tutorral, tanulótársakkal való kommunikáció, feladatok beküldése stb.) alternatívaként a hálózaton valósítjuk meg,
 • a tutor által ellenőrzött házi feladatok, gyakorlatok, javítás, értékelés,
 • írásbeli vizsga,
 • tanúsítvány.

Tanúsítvány

A tanfolyamot sikeresen elvégzők a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által kiállított tanúsítványt kapnak. Vizsga hiányában, de értékelhető tanulmányi teljesítés esetén, a résztvevők látogatási igazolást kapnak.

A képzés időtartama és díja

120 óra (16 hét)
A pedagógus-továbbképzésben 60 tanórának felel meg.
76.200,-Ft (60.000,-Ft+ÁFA)

Jelentkezés és beiratkozás

folyamatosan, a kezdés időpontjáról, helyéről s a további információkról a jelentkezőket külön értesítjük.

Tanulmányi ügyintézés:

Tel.: 463-3866
Fax: 463-2561
E-mail: info@edu-inno.bme.hu