LISTED

Libraries Integrated System for Telematics-based Education
Közkönyvtárak a távoktatásért

A LISTED-program célja távoktatási szolgáltatások bevezetése közkönyvtárakban. A 27 hónapon keresztül tartó és 1998 augusztusában véget ért európai projekt keretében hosszasan vizsgálták a könyvtárlátogatók és a könyvtárosok igényeit,majd a Danish Technological Institute és a Staffordshire Open Learning Unit együttműködésében kifejlesztettek egy interaktív számítógépes katalógust, mely a projektben résztvevő öt ország kiválasztott távoktatási tanfolyamait tartalmazza, és teszi elérhetővé az Interneten a könyvtárlátogatók számára.

A LISTED-partnerek köre 1998. június 22-én három magyar intézmény, két könyvtár és a Műegyetemi Távoktatási Központ bevonásával bővült. A program elindítása egybeesett az első hivatalos budapesti vezetői találkozóval, melyet igen sok egyeztetés előzött meg. A projekt hivatalos indítását megelőző munkálatok lehetőséget adtak a magyar partnereknek,hogy tanulmányozzák és adaptálják a LISTED-program már meglévő anyagait. Májusban a solihulli koordináló partner és a wrexhami könyvtár képviselői ellátogattak a két kiválasztott magyar könyvtárba, hogy tanácsaikkal és irányításukkal elindulhasson a munka.

A LISTED-program közép-kelet-európai kiterjesztésében(LISTED CEE Extension) a következő hat intézmény működik együtt:

  • Solihull MBC, a koordináló partner
  • Wrexham Libraries
  • Staffordshire Open Learning Unit
  • Katona József Könyvtár, Kecskemét
  • Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba
  • Műegyetemi Távoktatási Központ

A közép-kelet-európai program elsődleges célja, hogy a két magyarországi könyvtárban létrehozza és szemléltesse a LISTED szolgáltatásait. Mindehhez szükséges volt az interaktív katalógus (EIC) adaptálása a magyar könyvtárakban, és a felhasználói oldal magyar nyelvre történő adaptálása. A megfelelő szolgáltatás érdekében a program kezdeti és kiértékelő szakaszaiban a végrehajtásban résztvevő könyvtárosok módszertani képzése volt a középpontban.

A program a következő fő tevékenységeket öleli fel:

  • a magyar nyelvű interaktív katalógus üzemeltetésének összes operatív munkálata,
  • a projekt szolgáltatásainak további terjesztése Magyarországon és más közép-kelet európai országban is,
  • előadások, szemináriumok és képzések kezdeményezése a nyitott képzés, távoktatás témakörében.

A program irányítása: A program vezetése egy konzorciumi megállapodás keretén belül zajlik. A félévente megrendezésre kerülő vezetőségi találkozókon a leendő tervekről és stratégiai döntésekről esik szó. Az első ilyen jellegű találkozót 1998 júniusában tartották. A többi operatív feladatról szóló találkozót ad hoc jelleggel, szükség szerint tartják. A magyar partnerek napi munkájának összehangolását a Műegyetemi Távoktatási Központ végzi, stratégiai kérdésekben pedig az angol koordinátor dönt.