Multimédia oktatási anyagok fejlesztése és bevezetése a szakképzésben

(Developing and introducing multimedia teaching materials for vocational education)

A Műegyetemi Távoktatási Központ által 1997-ben az Európai Unió “Leonardo da Vinci” programjához benyújtott és támogatást nyert pályázat rövid ismertetése.

Kik nyújtották be a pályázatot?

A Műegyetemi Távoktatási Központ, mint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem távoktatással kapcsolatos tevékenységek végzésére, illetve ezek tudományos és módszertani támogatására szakosodott szervezeti egysége.

A Kolos Richárd Szakközépiskola, amely az elektronika és a mechatronika oktatása terén az egyik vezető hazai szakképző intézményként folyamatosan mitegy 600 tanuló képzését végzi.

A Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ, amelyet a Munkaügyi Minisztérium 1993-ban —többek között —a szakképzéssel és szakmai átképzéssel szembeni igények radikális megváltozása miatt szükségessé váló új képzési irányok és módszerek támogatására és elterjesztésére hozott létre.

A Blackburn College (Egyesült Királyság), amely a Kolos Richárd Szakközépiskola képzési profiljával nagyrészt megegyező területeken mintegy 2500 tanulót képez folyamatosan.

A Mid-Sweden University (Svédország), amely a közelmúltban döntött arról, hogy az információs technológiák alkalmazásán alapuló új tanítási-tanulási módszereket fokozott mértékben alkalmazza.

A Lambrakis Research Foundation (Görögország), amely az oktatási célú multimédia anyagok fejlesztése terén jelentős tapasztalatokkal rendelkező intézmény.

A European Distance and E-Learning Network (Egyesült Királyság), egy olyan össz-európai tevékenységet végző szervezet, amely a korszerű távoktatási kultúra —és az ahhoz szükséges korszerű oktatástechnológiai módszerek —elterjesztését tűzte ki céljául.

A pályázat benyújtásának háttere

Az Európai Unió országaiban az információs technológiák alkalmazásán alapuló új tanítási-tanulási módszerek fejlesztése és bevezetése a legutóbbi időben kiemelt fontosságúvá vált annak a felismerésnek a nyomán, hogy ez nagyban hozzájárulhat Európa emberi erőforrásainak jobb kihasználásához és így az európai ipar versenyképességéhez is.

Ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő rendkívül gyors ütemű politikai, társadalmi és gazdasági változások is sürgetően követelik a korszerűbb, hatékonyabb és rugalmasabb oktatástechnológiai módszerek alkalmazását mind a szakképzésben, mind pedig a szakmai továbbképzésben.

Miközben az igények egyre sürgetőbbek,

 • a korszerű tanítási-tanulási módszereket a szakképző intézmények alig alkalmazzák,
 • a tananyagok egyes újonnan fontossá vált területeken sem mennyiségükben, sem minőségükben nem felelnek meg a követelményeknek,
 • a multimédiás tananyagok fejlesztéséhez és hatékony alkalmazásához szükséges pedagógiai, pszichológiai és technikai “know-how” nem áll rendelkezésre,
 • ezen a területen esetlegesek vagy teljesen hiányoznak a nemzetközi kapcsolatok és
 • nem megfelelők a kapcsolatok a felsőoktatás és a szakképző intézmények között sem.

A létrehozni kívánt produktumok

A javasolt projekt egyfelől jól dokumentált, követhető és követendő modellt kíván nyújtani a multimédia-alapú oktatási anyagok megtervezésére, értékelésére illetve minősítésére, kipróbálására a különböző reguláris vagy kötetlenebb képzési formák keretében történő bevezetésére. Másfelől a gondosan megtervezett és vonzó multimédia oktatási anyag is elkészül a szakképző intézmények igényei által meghatározott néhány konkrét területen:

 • az információs technológiák alkalmazásának hatásai (elektronika, mechatronika, robotika és emberi tényezők)
 • élelmiszeripar
 • egészségügy, stb.

Ezek az oktatási anyagok több lépcsős kipróbálás, tesztelés és tökéletesítés után angol és magyar nyelven készülnek el.

A megvalósítás főbb lépései

 • Létrejön a nemzetközi multimédia-fejlesztő hálózat és a szükséges fejlesztő infrastruktúra a partnerintézmények közreműködésével.
 • A multimédia-fejlesztő hálózat kiválasztott munkatársai a Műegyetemi Távoktatási Központban módszertani és technikai képzésen vehetnek részt (az oktatók az együttműködő intézmények szakértői köréből kerülnek ki).
 • Elkészülnek az első angol és magyar nyelvű multimédia oktatási anyagok.
 • Az elkészült anyagokat tényleges tanulási helyzetben teszteljük és tökéletesítjük az Egyesült Királyságban, Svédországban és Magyarországon.
 • Az elkészült tananyagok bevezetése különböző reguláris vagy kötetlenebb képzési formák keretében és a bevezetés tapasztalatainak feldolgozása.
 • Az egész projekt tapasztalatainak feldolgozása, dokumentálása, publikálása.