Parkinter

Társpályázóként részt veszünk a Ipari Parkok Egyesület főpályázóságával a Nyitott Szakképzésért Közalapítvány pályázatán elnyert fejlesztési programban.

A program címe

Ipari parkok menedzsereinek távoktatási képzése, továbbképzése

Résztvevői

Felelőse

dr. Papp Lajos projektmenedzser

Leírása

A kilenc hónapos pályázati program keretében egy hosszú távú képzésfejlesztési program első lépését valósítjuk meg. Az ipari parkokban dolgozó menedzserek száma már ma mintegy 200 fő, jóllehet az ipari parki program még csak mintegy 2 éves múltra tekint vissza. A parkokban foglalkoztatottak száma 50.000 fő, a termelési érték 700 Mrd Ft, a betelepült tőke összvolumene 1,2 Mrd USD, de ez 2005-ig eléri a 8 Mrd USD-t. Rendkívül fontos elem annak figyelembe vétele, hogy a parkokba betelepülő cégek a nyelveket jól beszélő, kiváló helyismerettel rendelkező menedzsereket elsőként tudják alkalmazni, s ezért — nemzetközi tapasztalatok szerint is — a fluktuáció ebben a körben magas. Egy menedzser általában 3—4 évnél több időt nem tölt el posztján: magasabb fizetéssel, fontos beosztásba kerül a parkba betelepülő valamely cégnél. A képzés ebből fakadóan nem csupán a park érdekeit szolgálja, hanem a hazánkba települő működő tőke minél jobb működtetését és hazai szakemberek igénybevételét is.

A képzési szükséglet sokszínűségét a parkok közötti különbség is erősíti: az egyes ipari parkokban az adott helyre jellemző, sajátos, egyedi problematika merülhet föl, melynek megoldására a menedzsereknek fel kell készülniük. E gazdag képzési igény csak rugalmas, nyitott képzési rendszer kialakításával elégíthető ki, nincs arra lehetőség, hogy hagyományos, csoportos képzéseket szervezzenek az esetleg több száz kilométerre dolgozó menedzsereknek. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a menedzsereket rövid időre is nehéz kivonni a munkából, ezért a távoktatási forma látszik az adott feltételek mellett a legjobb módszernek. Ugyanakkor az ipar-, illetve a területfejlesztéssel foglalkozó szakemberek, önkormányzati tisztségviselők, munkatársak, politikusok e területtel kapcsolatos ismereteinek növelése érdekében is szükséges olyan tananyagmodul, amely az ipari parkokkal kapcsolatos alapismereteket tartalmazza.

A három intézmény különböző pályázati és egyéb források felhasználásával az ipari parki menedzserképzést az európai követelmények szerint működő — és fejlődő — rendszer keretei közé kívánja helyezni. Ennek jelentőségét az adja, hogy a parkokban megoldandó feladatok rendkívül összetettek és parkonként is jelentősen eltérőek. Szükséges ezért egyedi — és változó — igényeket is kielégíteni a képzés során. Az ipari parkok menedzsereinek képzési, továbbképzési rendszerének kialakítása során

 • elemezzük az ipari parki menedzserek képzési igényét, ennek alapján
 • meghatározzuk, hogy melyek az ipari parki menedzserek számára a releváns képzési formák és képzések,
 • összegyűjtjük a már meglévő, különböző képző szervezetek által nyújtott, színvonalas képzéseket (hagyományos és nyitott képzéseket egyaránt),
 • kifejlesztjük azt a moduláris képzési modellt, amelynek keretében a különböző képző szervezetek kínálata (hagyományos és nyitott) egy egységes rendszerben, egységes minőségi követelmények biztosítása mellett, országos terítésben biztosítható,
 • a képzések értékelésével, súlyozásával, egyfajta kreditrendszer kialakításával az ipari parkok minősítési rendszerét és a menedzserek által elérendő kompetenciákat készítjük elő hosszú távon.

A legfontosabb képzési területek a következők:

 • az ipari parkok — általános alapismeretek
 • az ipari parkok működtetése
 • környezetvédelem*
 • projektmenedzsment*
 • vezetés*
 • vállalkozások gazdaságtana, pénzügyi, számviteli, jogi ismeretei*
 • minőségügy
 • régiómenedzsment
 • munkaegészségügy
 • humánmenedzsment*
 • innovációmenedzsment*
 • munkavédelem
 • biztonságtechnika
 • logisztika
 • marketing*
 • beruházásmenedzsment
 • beszállítás/beszerzés
 • kommunikáció
 • informatika*
 • nyelvek*

(A csillaggal jelölt, nyitott, ill. távoktatási rendszerű képzések a pályázó konzorcium tagjainak már jelenlegi kínálatában is szerepelnek.)

Az ipari parki képzéssel kapcsolatos igények (keretes szöveg) felmérése első közelítésben megtörtént. Mivel az ipari parkok menedzsereinek olyan sokrétű szakmai ismerettel és gyakorlattal kell rendelkezniük, amelyre semelyik alapvégzettségük (mérnöki, közgazdász, jogi) sem készíti föl őket teljes körűen, a folyamatos és sokféle tartalmú szakmai képzési szükséglet igénye jellemző ezen a területen.

Mivel nincs Magyarországon ipari parki ismeretek oktatása, az Ipari parkok — általános alapismeretek és az Ipari parkok működtetése című tananyagok elsajátítására minden ipari parki menedzsernek szüksége van, illetőleg a leendő ipari parki menedzserek számára legelső képzési feladatként jelentkezik. Az Ipari parkok — általános alapismeretek modul pedig az ipar-, a területfejlesztéssel foglalkozó szakemberek, önkormányzati tisztségviselők, munkatársak, politikusok számára is alkalmazható. A Közalapítvány jelenlegi pályázati támogatásából ennek a két távoktatási rendszerű képzésnek a fejlesztését és indítását finanszírozzuk. További modulokat más források felhasználásával (ld. pl. MVA) folyamatosan kívánjuk fejleszteni, ezeket elkészülésükig hagyományos képzéssel tanulhatják az azokat felvevő szakemberek.