Phare Regionális Távoktatási Központ

A Műegyetemi Távoktatási Központ keretében 1998 áprilisában hoztuk létre a Phare Multi-country Programme in Distance Education támogatásával a Phare Regionális Távoktatási Központot. A programnak köszönhetően tizenegy országban 40 regionális központ jöhetett létre, Magyarországon négy:

  • a Dél-magyarországi Regionális Távoktatási Központ Szegeden, a Szegedi Tudományegyetemen (SHR-DEC),
  • az Észak-magyarországi Regionális Távoktatási Központ Miskolcon, a Miskolci Egyetemen (NHR-DEC),
  • a Gazdasági Főiskolák Konzorciuma Regionális Távoktatási Központ Budapesten, a Külkereskedelmi Főiskolán és a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán (DEC-ACE),
  • és Központunkban, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (DEC-TUB).

A Phare Multi-Country Programme in Distance Education magyar alprojektjének szervezeti struktúrája a következő:

Programme Coordination Unit
|
National Contact Point
National Council for Distance Education
|
Regional Study Centres
|
SHR-DEC, NHR-DEC, DEC-ACE, DEC-TUB

E központok feladata az, hogy szakmailag és technikailag is segítsék a térség távoktatási képzési tevékenységét, az ilyen képzésekben résztvevők munkáját. A Műegyetemi Távoktatási Központ Phare Regionális Távoktatási Központja nyitva áll mindenki számára, aki tudását ebben az új tanulási-képzési formában kívánja gyarapítani. A Magyarországon működő regionális távoktatási központok kapcsolatban állnak egymással, tapasztalatot cserének, és közös programokat szerveznek. A Phare Regionális Távoktatási Központ feladatai közé sorolja a korszerű információtechnológia alkalmazásával folyó képzések kifejlesztését és elérhetővé tételét különböző célcsoportok igényeinek megfelelően. A Központ képzéseket biztosít távoktatási tananyagfejlesztők, és tutorok számára, továbbá tanácsadást szervez. A Műegyetemi Távoktatási Központ egyéb projektjeinek eredményeit is hasznosítjuk a Phare-központ tájékoztatási, tanácsadási tevékenységében:

  • a PREMIsSZA projektekben pedagógiai-módszertani és minőségbiztosítási ajánlásokat dolgozunk ki a nyitott szakképzéssel kapcsolatban,
  • a LISTED projektben könyvtári hálózaton alapuló internetes tájékoztató program magyarországi adaptációjában veszünk részt.

A Phare Multi-country program támogatásával, távoktatási szakkönyvtárat és multimédatárat hozunk létre a szakemberek számára, továbbá lehetőséget teremtünk az írott és multimédiás tananyagok megismerésére az érdeklő közönség számára.