PRÉMIA

A PRÉMIA programról röviden

A Nyitott Szakképzésért Közalapítvány által támogatott egyéves fejlesztési program.

A program címe

Nyitott szakképzési PRogramok Értékelése, MInősítése, Akkreditálása, regisztrálása, informatikai hálózatba illesztése és felhasználása

Résztvevői

Felelőse

  • dr. Papp Lajos projektmenedzser

Leírása

A Nyitott Szakképzésért Közalapítvány (NYITSZAK) kuratóriuma 1999. augusztus 9-i ülésén támogatást ítélt meg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Távoktatási Központ (a továbbiakban BME-TK) által benyújtott PRÉMIA c. pályázatra azzal, hogy mind a pályázat keretében végrehajtandó feladatokat, mind a támogatás összegét jelentősen redukálta, illetőleg hogy a program végrehajtásába két másik — szintén nyertesnek ítélt — pályázót együttműködő partnerként kell bevonni. 1999 novemberében ennek megfelelően Támogatási szerződést kötött a BME-TK-val mint főpályázóval a következő feladatok elvégzésére:

  1. A NYITSZAK által támogatott képzési programok értékelése és elemzése, javaslat kidolgozása egy értékelési rendszerre
  2. Javaslat kidolgozása a programokban alkalmazandó minőségbiztosítási elemekre és ezek értékelésére
  3. Tanfolyami regiszter elkészítése.

Az első két feladat elvégzésében a főpályázó mellett az eredeti társpályázókon felül további partnerként a Dialógus Informatikai Iskola vesz részt. A harmadik feladatot a szerződés alapján a főpályázó és a SZÁMALK Rt. Oktató és Konzultációs Központ közösen végezte el.

1. Képzési programok elemzési, értékelési módszerének kidolgozása

A projekt végrehajtásának első részfeladata a nyitott szakképzési programok értékelési eljárásának kidolgozása, amelynek eredményeit mind a megrendelő, a Közalapítvány, mind pedig a támogatásra pályázók hasznosíthatják. A Közalapítvány a pályázatok kiírásánál és elbírálásánál, valamint a támogatásával elkészült tananyagok és képzési rendszerek értékelésénél, majdani akkreditálásánál alkalmazhatja a projekt keretében kidolgozott értékelési rendszert. A Közalapítvány támogatását elnyertek számára a képzési programok kialakításában nyújthat segítséget, hiszen rendelkezésükre áll az a szempontrendszer, amelyet a programjaik értékelésénél alkalmazni fognak.

A támogatott pályázatok helyzetelemzéséhez, a képzéseket megrendelők tapasztalatainak és igényeinek megismeréséhez a PREMIsSZA projekt eredményein túl forrásként szolgált az a kvalitatív kutatás is, amelyet a Szonda Ipsos végezett el a nyitott szakképzésekkel összefüggésben. Minthogy a képzések helyzetét alapvetően határozzák meg a megrendelők tapasztalatai és igényei, a kutatás ezek feltárására irányult.

Az értékelési eljárás kidolgozására létrehoztuk az Értékelési Munkabizottságot (ÉMB), amelybe egyrészt a nyitott szakképzéssel különböző területeken foglalkozó szakértőket, másrészt az értékelésben jártas szakértőket kértünk fel tagként. Az ÉMB kidolgozta a Nyitott szakképzési programok értékelési eljárásának koncepcióját (itt olvasható) értékelési rendszerét , valamint az értékelési eljárás Útmutatóját. Az eljárást az érdekeltek széles körének bevonásával véleményeztetjük.

Kérjük, amennyiben észrevétele, javaslata, kérdése van az eljárással kapcsolatban, jelezze a következő e-mail-címen: adattar@bme-tfk.bme.hu.

2. Javaslat kidolgozása a minőségbiztosítási elemekre és alkalmazásuk értékelési módszerének kialakítására

A projekt keretében második részfeladatként javaslatot dolgozunk ki a nyitott szakképzési programok minőségbiztosítási elemeire és alkalmazásuk értékelésére. A minőségbiztosítási elemekre tett ajánlásunk megfogalmazásakor — figyelemmel a fenti kutatások eredményeire, valamint arra, hogy az érintett intézményi körben a minőségbiztosítás gyakorlata kevéssé terjedt el — abból az előfeltevésből indultunk ki, hogy a túlságosan szigorú, túlzottan részletes, elkülönített minőségbiztosítási követelményrendszer inkább riasztó, semmint követendő mintaként állna elő. Ezért döntöttünk úgy, hogy a minőségbiztosítási elemek épüljenek be organikusan az értékelési rendszerbe, tehát nem két párhuzamos, képzési és minőségbiztosítási értékelési modellt alakítunk ki, hanem egyetlent, mely tartalmazza mindkét szempontrendszert. (Egyébként a szétválasztás meglehetősen mesterkélt és redundáns volna.)

3. Tanfolyami regiszter elkészítése

A projekt harmadik részfeladataként elkészült a Nyitott Szakképzési Adattár . Az Adattár struktúráját, valamint keretszoftverét a BME-TK készítette, míg az adatokat a SZÁMALK gyűjtötte és rögzítette.