Változások az OSAP-ban!

2020. február 15-től a képzéseket annak befejezésétől számított 30 napon belül kell bejelenteni az OSAP 1665 statisztikai felületen. Az OSAP minta-adatlapon még a korábban érvényes beküldési határidők szerepelnek.

Módosult a statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó kormányrendelet 388/2017. Korm.rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező , amelynek 6. számú melléklete , lsd. mellékletben, amely tartalmazza a felnőttképzők adatszolgáltatási kötelezettségét.

Ennek értelmében minden képzést annak befejezésétől számított 30 napon belül kell bejelenteni az OSAP 1665 statisztikai felületen

Eddig a képzés vagy a vizsga után 10 nap állt rendelkezésre az adatszolgáltatásra, illetve a 25 óránál rövidebb idejű képzésekről elegendő volt az adott évet követő év január 10-ig adatot szolgáltatni. Ez változott meg most: minden képzésről annak befejezése utáni 30 napon belül kell az OSAP-ba az adatokat lejelenteni. Az előírás abban is változott, hogy most egyértelműen a képzés után kell felvinni az adatokat az OSAP-ba, a vizsga időpontja már nem számít.

Az OSAP felületen található minta-adatlapon a határidőre vonatkozó változást az illetékes hivatal még nem javította, ennek okáról nincsenek információk.

A késedelmes bejelentés miatt az utóbbi évek ellenőrzései során a hatóság elég sok képzőnek szabott ki bírságot. A határidő ugyan most hosszabb lett, mivel azonban a hatályos jogszabály és a bejelentő adatlapon feltüntetett határidők nem azonosak, ezért a BME OSAP statisztikai adatszolgáltatást kitöltő szervezeti egységeit kérjük, hogy továbbra is tartsák a 10 napos bejelentési határidőt, és a 25 óránál rövidebb idejű képzések esetében statisztikai adatokat 30 napon belül jelentsék be az OSAP-ba.

A 2020. július 1-től induló, újonnan kifejlesztendő Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerről az illetékesek azt ígérik: az abba bejelentett adatok statisztikai adatszolgáltatás céljára is alkalmasak lesznek, vagyis nem kell majd külön adatot szolgáltatni az OSAP-ba. Erről pillanatnyilag még több információ nem áll rendelkezésre.