EduTeach

Online továbbképzések óvodai és bölcsődei pedagógusoknak és intézményvezetőknek

Continuing Education to Preschool Teachers and Education Directors through Online Trainings

PrintA magas minőség elvárása a kisgyermekkori nevelés és gondozás területén az utóbbi években egyre hangsúlyosabb lett több európai stratégiában és programban, mint az Európai Bizottság, mind pedig a tagországok szintjén. 2011-ben az Európai Unió Tanácsa formálisan is elismerte a kisgyermekévekhez köthető szolgáltatásoknak jelentőségét, mind a személyiségfejlődés, mind pedig a társadalmi és gazdasági hasznosság szempontjából. Az EU 2020 stratégiában kulcselem a legszélesebb körben elérhető, ugyanakkor magas minőségi szinten álló nevelés és gondozás biztosítása. A nemzetközi felmérések eredményei is (Pisa 2012 (OECD) and Pirls/Iglu 2011 (IEA)) beszámolnak a kisgyermekkori nevelés és gondozás (early childhood education and care, ECEC) és az iskolai teljesítmény kapcsolatáról, ami alapvető fontosággal bír a személyes fejlődésre és így a jövő záloga is. A bölcsődei gondozóknak, óvodapedagógusoknak, valamint az ilyen intézmények vezetőinek kínált képzések elérhetőségének növelése, minőségük fejlesztése, csakúgy, mint az ezen a területen dolgozó szakemberek önfejlesztésének támogatása fontos hozzájárulás a fenti európai célok eléréséhez.

Az EduTeach projekt célja, hogy kifejlesszen, teszteljen és végül véglegesítsen egy olyan moduláris képzést, amely kisgyermekekkel (0-6 éves) foglalkozó európai szakemberek igényeihez van igazítva. Hogy lehetővé váljon a rugalmas és egyéni tanulás, a képzések az infokomunikációs technológiák segítségével kerülnek megvalósításra (e-learning képzésként), tartalmában megfelelően egyensúlyozva az interaktív és egyéni tanulási elemeket. A tervezett tanulási igényfelmérés eredményeit felhasználva és a Tesztelés tanulságai alapján az EduTeach projekt célja, hogy előrevigye annak a szakmaiságát, hogy milyen modellel és módszertannal, didaktikai stratégiával lehet hatékony online oktatási lehetőséget biztosítani az óvodai és bölcsődei pedagógusoknak és az ilyen intézmények vezetőinek.

A fenti célokat a következő eredmények elérésével szeretnénk megvalósítani:

  • interaktív, médiaelemekben gazdag tanulási modulok létrehozása;
  • digitális tanulási tartalmak 8 nyelven elérhető adatbázisának létrehozása;
  • a résztvevők tanulását összefogó e-learning platform kialakítása.
 

Weboldal

 

http://www.eduteach.odl.org

 

A BME-OIFK szerepe

 

Magyar kutatás, célcsoport beazonosítása és kapcsolattartás. Tananyagfejlesztés koordinálása. Magyar oktatási tartalmak létrehozása és tesztelése. Tájékoztató események szervezése.

 

Futamidő

 

  1. 2015. szeptember – 2018. augusztus

 

Partnerek

 

Coordinator: ILI, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, Innovation in Learning Institute (ILI), www.ili.fau.de (Germany)

Tampere, City of Tampere, Early childhood and basic education, http://www.tampere.fi (Finland)

Steps, StePS srl – Strategies & Tools to Enhance People’s Skills, http://www.stepseurope.it (Italy)

MILITOS, Militos Consulting S.A., http://www.militos.org (Greece)

ITC, Innovation Training Center, S.L., http://www.innovationtrainingcenter.es (Spain)

CECEI, Confederación de Centros de Educación Infantil, www.confederacioncecei.org (Spain)

BME, Budapest University of Technology and Economics (BME), http://www.bme.hu (Hungary)

KiGa, Akademie für Kindergarten, Kita und Hort Brode und Hovermann OHG, www.kindergartenakademie.de (Germany)

UNIMC, Università degli Studi di Macerata, http://www.unimc.it/it (Italy)

IPAK, Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij velenje zavod, http://www.ipak-zavod.si (Slovenia)