Erkölcsi és értékorientált nevelés a gyakorlatban

Az AVAL (Added VALue Learning for Preschool Teachers & Pedagogical Coordinators) projekt (http://valueseducation.odl.org/hu) azzal a céllal indult 2017 őszén, hogy kisgyermeknevelőket, óvodapedagógusokat, általános iskolai etika tanárokat, valamint hitoktatókat segítsen abban a munkájukban, hogy a gyerekekben megalapozzák, kialakítsák és megerősítsék az erkölcsi értékek iránti elköteleződést, mindezt a korosztályuknak megfelelő módszerek és eszközök segítségével.

A gyerekekkel együtt megvalósítható tevékenységeket három témakörbe csoportosítottuk:

  • erkölcsi értékek,
  • demokratikus és társadalmi értékek,
  • környezettudatosság, a környezet, mint érték.

Mindhárom témakör korosztályokra lebontott tevékenységi köröket tartalmaz (0-3, 3-6, 7-11 évesek számára). Összesen csaknem 50 ilyen modult dolgozott ki 9 európai partnerintézmény, köztük a BME Mérnöktovábbképző Intézet Oktatásinnovációs Központja, a World Association of Early Childhood Educators (AMEI-WAECE) szervezet vezetésével, az Innovation Training Center (Spanyolország), az erlangeni egyetem Institut für Lern-Innovation intézete (Németország), a Strategies and Tools to Enhance People’s Skills munkacsoport (Olaszország), az Association Petit Philosophy (Szlovénia), a Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology (Ciprus), a Militos Consulting (Görögország), a Ljubljanai Egyetem Teológia karának (Szlovénia), valamint a Spektrum Oktatási Központ (Románia) közreműködésével.

A 10-50 perces, motivációval induló, részben irányított tevékenységek magyar nyelven is elérhetőek, ingyenesen letölthető formában, témák és korosztályok szerint csoportosítva (kattintson az alábbi linkre).

A tevékenységeket 2019 nyarán, egy szakmai műhely keretében a Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztály aktív tagjai számára bemutatásra került.

MAGYAR OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK