Micro-tanúsítványok és tanulási útlevelek

A nyitott képzési tartalmak és virtuális mobilitás megjelenése a világban újra előtérbe helyezte a különféle non-formális és informális tanulási tapasztalatok és eredmények elismerésének és beszámításának problematikáját.

A felsőoktatási hallgatók, szakképzésben tanulók egyre inkább igénylik, hogy a formális képzések keretén belül megvalósuló fizikai mobilitás világára létrehozott ECTS kreditek rendszere, illetve az elismerési eszköztár, – mint például a diploma-kiegészítés (diploma supplement), – tovább fejlődjön. Az on-line szabad képzések világában (pl. MOOC), illetve a virtuális mobilitások terén olyan eszközrendszer kell, hogy szülessen, mely képes ezeket a tanulási tapasztalatokat és eredményeket hitelesen, digitálisan titkosított formában tanúsítani. Ebben a rendszerben biztosítani kell, hogy a megszerzett tanúsítványokat a hallgatók és tanulók elérhessék (birtokolják), az oktatási intézmények pedig ezeket a tanúsított eredményeket elfogadják. Ilyen rendszer Európában egyelőre nincs.

AZ OEPass projekt azzal a céllal jött létre, hogy felmérje a jelenlegi helyzetet, majd javaslatot adjon a diploma-kiegészítéshez hasonló, de diploma szint alatti tanulási tapasztalatok és elsajátított tudás bemutatására szolgáló tanulási útlevélre, valamint hogy felmérje, osztályozza és kidolgozzon egy minőségi rendszert a digitális tanúsítványok osztályzására és minőségi értékelésére.

A nemrég befejezett projekt keretében a nyitott tanulás hitelesítési problémáját dolgozza fel a BME Mérnöktovábbképző Intézet Oktatásinnovációs Központja által kidolgozott zárójelentés is, mely

  • nyomon követi az igazolások minőségének elemzésére szolgáló minőségbiztosítási rendszert a könnyű felismerhetőség és a hordozhatóság szempontjából;
  • osztályozza a különféle nyílt hitelesítő adatokat (igazolásokat, tanúsítványokat) a projektben kidolgozott tipológia alapján; és
  • egy könnyen megérthető címkerendszert kínál, amely bemutatja az igazolások minőségi értékelésének menetét.

Olvassa el az igazolások minőségbiztosításának koncepcióját, annak keretét és gyűjteményét, valamint az összegyűjtött példák elemzését. A jelentés nyomon követi az igazolások osztályozási rendszerének, a teszt kidolgozásának folyamatát és az abból eredő végleges tipológiát, osztályozást, valamint alkalmazásuk eredményeit.

A projekt valamennyi eredménye még három éven keresztül változatlan formában elérhető lesz a projekt honlapján: https://oepass.eu/

Letölthető tanulmányok:

Learning Passport

A standard form for a collection of information about open education experiences.

Using ECTS for Open Education

A methodology for the calculation, verification and assessment of learning outcomes and workload in digital environments.