STAY IN

STAY IN – STUDENT GUIDANCE AT UNIVERSITY FOR INCLUSION

A STAY IN (Maradj) projekt célja, hogy átfogó útmutatással és tanácsadó szolgáltatással támogassa a jelenlegi és jövõbeni felsõoktatásban résztvevõ hallgatókat a tanulmányaik teljes ideje alatt, ezáltal hozzájárulván az alacsonyabb lemorzsolódáshoz.

A projekt koordinátora:

Maceratai Egyetem

Kapcsolattartó: Gigliola Paviotti

A projektben résztvevő intézmények és szervezetek:

  1. Macaretai Egyetem
  2. BME
  3. Sevillai Egyetem
  4. Melius s.l.r.
  5. Arcola Research LLP
  6. EDEN
  7. LYNX
  8. ESIB

A projekt kezdési időpontja:

2012. 10

A projekt időtartama:

24 hónap

Az Európai Unió Lifelong Learning Programjának a keretében megvalósuló projekt.

DEF-flag-logoeac-LLP_HU

A STAY IN kutatás három pillérre épült: forráskutatás, interjúk és hallgatói kérdőív. Mindhárom forrás egymással összhangban, konzisztensen segített beazonosítani a célcsoportokat és a hallgatói igényeket.

  • A hallgatókat, mint csoportot, nem lehet egységesen, statikusan kezelni; az igényeik és a körülményeik folyamatosan változnak a tanulmányik során
  • a hallgatói támogató szolgáltatásoknak a fentiekhez kell alkalmazkodniuk; kezdve az átmenettel a középiskola és felsőoktatási intézmény között, majd befejezve az intézményből a munka világába kerüléssel.

A kérdőíves kutatás eredményei világosan rámutatnak, hogy nagyon magas az igény a hallgatói támogató szolgáltatásokra, ráadásul, nemcsak az igény magas, de a hallgatók száma is: körülbelül 13,4 millió hallgatót érint az EU 27 országában.

Általánosságban hatalmas eltérés van az hallgatói igények és az igénybe vehető szolgáltatások között.

Nagy eltérés található a igénybe vehető szolgáltatások, az azzal kapcsolatos előzetes elvárások és az igénybe vett szolgáltatás hasznossága között is.

Még az alap információ szolgáltatás is meglehetősen elmarad az elvárttól.

A hallgatói támogató szolgáltatások közül a hallgatók alapvetően az alábbi területek fejlesztését találják fontosnak: orientációs szolgáltatások, a hallgatói problémák folyamatos figyelése, a szolgáltatásokra való figyelemfelhívás és anyagi problémákból adódó ügyek támogatása. A fentiek mellett a hallgatók fontosnak tartják minden intézményben a Hallgatói Alapdokumentum létrehozását valamint workshopokat amik a tanulási képességeket segítenek fejleszteni.