Újabb projekt óvodapedagógusok és általános iskolai etika tanárok támogatására

Központunk új projektben kezdte meg a munkát. Az AVAL – Added VALue Learning for Preeschool Teachers & Pedagogical Coordinators, azaz Jó gyakorlatok és hozzáadott érték a tanulásban a kisgyerekkori nevelők és pedagógiai koordinátorok részére című projekt Erasmus+ támogatásból valósul meg, a madridi székhelyű World Association of Early Childhood Educators (AMEI-WAECE) szervezet koordinációja mellett.

A projekt futamideje 24 hónap.

A projekt célja a 0-6 éves korú gyerekekkel dolgozó szakemberek (ECEC) továbbképzési jó gyakorlatainak megosztása és átadása, egy igényeiknek megfelelő tanulási környezet kialakításával, gyakorlatorientált megoldásokkal és a tapasztalatcserével. Fókuszában az etika oktatás és értékátadás áll, és az óvodapedagógusok és általános iskolai etika tanárok számára kíván munkájukhoz segítséget nyújtani a következő témakörökben:

  • Erkölcsi értékek
  • Demokratikus és társadalmi értékek
  • Környezettudatosság

A projekt egy nemrég lezárult, sikeres ECEC hálózatépítő projekten alapul, a rugalmas, egyéni tanulás biztosítása IKT alapokon történik majd, ötvözve az interaktív megoldásokat és az esettanulmányok informális feldolgozását. Végeredményül nyílt, innovatív tartalmak és kifejlesztett gyakorlatok, valamint többnyelvű forrásközpont fog rendelkezésre állni.